The world's mostpowerful website builder.

İnsan Kaynakları Politikamızİnsan Kaynakları Politikası
Hyundai Steel TR olarak; Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.


Temel Değerler


● Mücadele
Tutku ve yaratıcılık ile hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak her türlü yeniliğe tereddütsüz kucak açarak kayıtsız kalmayı reddediyoruz.

● İşbirliği
Hem şirket içinde hem de iş ortaklarımız ile karşılıklı iletişim ve işbirliğini teşvik ederek "beraberlik" yolu ile sinerji yaratmayı hedeflemekteyiz.

● Müşteri
Tüm çabalarımızın müşterilerimizin memnuniyetine yönelik olduğundan, kurum kültürümüzü en kaliteli ve kusursuz hizmet sunarak tanıtmayı hedefliyoruz.

● Küresellik
Kültürlerin ve geleneklerin çeşitliliğine saygı duyuyoruz. Yaptığımız işte dünyanın en iyisi olarak, saygın bir küresel kurumsal vatandaş olmayı hedefliyoruz.

● İnsan
Organizasyonumuzun geleceği bireylerin kalbinde ve yeteneklerinde yatıyor olduğuna; bunlara saygılı bir kurum kültürü oluşturarak potansiyel ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacağımıza inanıyoruz.


Çalışan Gelişimi
Hyundai Steel TR, müşteri beklentilerini bilen, yüksek kalite ve verimliliği hedefleyen, tanımlanan operasyonları standart bir şekilde yapan ve çalıştığı ekipmanda teknik uzmanlığı kazanmış personellerin istihdamına önem vermektedir. Planlanan eğitimlerden görev ve sorumlulukjlarına göre tüm Hyundai Steel TR çalışanları yararlanabimektedir

Hyundai Steel TR Çalışan Gelişimi 2 ana faaliyet alanından oluşmaktadır.

1- Personel Eğitim ve Gelişim Programı:
Mevcut personelimizin teknik gelişim faaliyetleriyle, yeni başlayan personellerimizin işe ve kuruma uyum sürecindeki eğitim faaliyetlerini kapsayan programlardır.

2- Mesleki Eğitim ve Gelişim Programları:
Yıllık olarak planan; Çalışanların görev aldıkları pozisyonlarla ilgili gerek kendileri gerekse yöneticileri tarafından talep edilen ileri düzey mesleki eğitim faaliyetlerini kapsar. Terfi almış olan Teknik ve teknik olmayan Yönetici Eğitimleri, Eğitimcinin Eğitimi, Teknik Bakım personeli eğitimleri vb. faaliyetleri bu program kapsamında yer alır.
 

İç Eğitim
Dış Eğitim